TPV Dunasoft

Software de gestió específic per botigues de Productes de Bellesa. Terminal amb Punt de Venda.

299€ + IVA

DEMO Comprar
TPV DunaSoft
 
TPV DunaSoft es un Software de Gestió especific per a Botigues de Productes de Bellesa.
L'Aplicació es caracteritza per la facilitat d'ús i la possibilitat d'adaptar-lo a les necessitats del comerç.
 

TPV DunaSoft gestiona tots el processos relacionats amb l'activitat de la nostra empresa:

Manteniments: Artícles, Clients, Proveedors, Empleats, Famílies, Formes de Pagament, Bancs, Botigues, Series de Facturació, Conceptes de Facturació i Arqueigs i tancaments.

Vendes: Pantalla de Tickets Tàctil, Moviments de Caixa, Liquidació de Deutes, Cartera de Clients.

Compres: Comandes, Albarans, Factures.

Estadístiques: Vendes Anuals per Empleat i Sexe, Comparativa Anual de Vendes.

Seguretat: Usuaris i Grups d'Usuaris.

Utilitats: Comunicacions, Mailing massiu a Clients / Empleats / Proveedors, Inventari, Traspàs de Tickets, Cambi de Còdis i Configuració d'Empresa.

TPV DunaSoft